Rješenja za eUpravu

30.11.2016 | Montenegro

Uspostavljanje eUprave, u cilju unapređenja efikasnosti rada i dostupnosti javnih informacija i usluga, postavlja nove standarde kako u oblasti državne uprave, tako i u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Portal www.euprava.me, u realizaciji S&T Crna Gora, predstavlja jedinstveno mesto na Internetu za pružanje usluga građanima, privrednim subjektima i organima državne uprave čime tradicionalni način obavljanja administrativnih poslova dobija alternativu neuporedivih mogućnosti.

Koristi za korisnika

• Poboljšanje efikasnosti administracije
• Alternativni načini pružanja usluga
• Povećana transparentnost rada organa državne uprave
• Brz i jednostavan pristup informacijama
• Katalizator za razvoj novih elektronskih usluga
• Značajniji uticaj stanovništva na rad državnih organa


Implementirana rešenja/moduli

Digitalna autentifikacija - Rešenje koje bezbednost web site-ova i portala diže na najviši mogući nivo upotrebom elektronskih sertifikata prilikom logovanja.

Digitalno potpisivanje - Donošenjem zakona o pravosnožnosti elektronskog potpisa ovaj sistem nalazi svakodnevnu upotrebu, prvenstveno kod usluga koje nude organi državne uprave. Njegova laka integracija u bilo koji sistem ga čini idealnim rešenjem za korišćenje bez obzira na vrstu aplikacije.

eParticipacija - odnosno elektronska participacija je termin koji podrazumijeva upotrebu informaciono - komunikacionih tehnologija u procesima javnog upravljanja i vladanja. Obezbjeđuje kvalitetniji kontakt između građana i predstavnika vlasti bez nužnosti fizičkog prisustva aktera dijaloga.

eAnkete - Sistem za samostalno kreiranje složenih anketnih upitnika, prikupljanje podataka, grafički prikaz rezultata i njihov eksport namenjen naprednoj statističkoj obradi. Kreiranje anketnih upitnika, kao i davanje odgovora na pitanja sa svim neophodnim validacijama nikada nije bilo lakše uz upotrebu isključivo web pretraživača.

Content Management System (CMS) – Sistem za upravljanje sadržajem prestavlja osnovu svakog portala, pa tako i onih najkompleksnijih poput eUprave. Naše interno razvijeno rešenje, osim što ispunjava sve zahtjeve koji se stavljaju pred jedan ovakav sistem, ima veliku prednost u pogledu bezbjednosti, s obzirom da postoje bitne razlike u odnosu na poznata svjetska rešenja koja imaju poznate slabosti u ovom domenu.


Okosnicu platforme čini C# programski jezik koji u sprezi sa ASP.NET i ostalim preporučenim tehnologijama poput JavaScript-a, jQuery-a, AJAX-a i drugih, obezbjeđuje sigurnu osnovu za realizaciju i najsloženijih informatičkih projekata.

Choose language