Socijalni karton - Informacioni sistem socijalnog staranja (SWIS)

29.11.2016 | Montenegro

S&T Crna Gora uspješno je završila projekat implementacije Informacionog sistema socijalnog staranja (SWIS). Projekat „Socijalni karton - Informacioni sistem socijalnog staranja (SWIS)“ predstavlja okosnicu procesa reforme socijalnog staranja u Crnoj Gori, i tu reformu sprovodi putem razvoja efikasnijeg, delotvornijeg i pravednijeg sistema socijalne zaštite kao i kvalitetnih usluga za siromašne i ugrožene.
Odluka za realizacijom ovakvog rešenja bio je prirodan razvojni korak na putu modernizacije sistema socijalnog staranja Crne Gore. Za partnera u uvođenju informacionog rešenja odabran je S&T, kao regionalna kompanija čiji je konsultantski tim mogao da odgovori na sve kompleksne zahteve kreiranja i implementacije ovakvog sistema. Zahvaljujući dobrom vođenju projekta, realizacija ovog projekta je bila uspešna, a dogovoreni rokovi ispoštovani. Projekat su podržali Vlada Crne Gore i UNDP, njegova vrednost je bila preko million evra a sistem održava interoperabilnost sa 9 nacionalnih institucija - što su sve pokazatelji njegovog obima i značaja.
Sistem je pušten u pilot centrima u julu 2014 godine a do kraja decembra 2014 je implementiran u svim centrima za socijalni rad u Crnoj Gori kao i u MRSS CG. Tokom implementacije sistema, urađena je i revizija svih aktivnih rešenja za pojedina materijalna davanja (oko 40.000 predmeta) upotrebom SWIS sistema.

Informacioni sistem obuhvata sve poslovne procese u centrima za socijalni rad: prijemna kancelarija, upravljanje slučajevima i postupcima (od zahteva, stručnog nalaza i mišljenja do rešenja), obračun i isplata materijalnih davanja/socijalnih transfera, nadzor i revizija svih materijalnih davanja (u proseku 65 miliona eura godišnje samo za naknade) uz implementaciju automatske periodične provere svih dokaza uz pokretanje postupka revizije, novi sistem za upravljanje dokumentima, radnim tokovima i arhivom, izveštavanje i – poslednje, ali ne i najmanje važno – sistem generiše podatke u realnom vremenu čime su stvoreni preduslovi za bolje analize svih dokaza i slučajeva. Takođe, kroz modul interoperabilnosti centri za socijalni rad postaju "one- stop shop" u kome su dostupni svi dokumenti za utvrđivanje podobnosti za socijalne naknade, a sistem generiše i takozvane e – socijalne kartone (imovina, socijalni i radni status), odnosno socijalne profile pojedinaca/porodica. Sistem podržava interoperabilnost sa 9 nacionalnih institucija: Penzioni fond, Zavod za zapošljavanje, Uprava za nekretnine, Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova (centralni registar stanovništva i registar motornih vozila), Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo poljoprivede i Veterinarska uprava.

Sistem omogućava bolji uvid u to ko su korisnici, filtrira one koji ne ispunjavaju uslove (smanjenjem grešaka koje se odnose na takozvanu isključenost i uključenost), smanjuje broj primalaca višestrukih naknada i štedi na administrativnim troškovima. Ove uštede mogu dati fiskalni prostor za proširenje pokrivenosti socijalnom pomoći većeg broja onih kojima je pomoć zaista potrebna. Korisnici i podnosioci zahteva za naknade više ne doživljavaju teškoće koje oduzimaju vreme i nisu izloženi troškovima povezanim sa prikupljanjem potrebne dokumentacije. S druge strane, socijalni radnicima su znatno rasterećeni od administrativnog tereta i u mogućnosti su da posvete više vremena ljudima u stanju potrebe uz pomoć takozvanih "soft" mera.

Takođe, sistem evidentira podatke o ljudima koji ne ispunjavaju zahteve podobnosti (i razloge za to), kao i obrasce u primanjima, socijalnoj situaciji, geografskom položaju i drugim društveno-demografskim karakteristikama podnosilaca zahteva i korisnika. Ovi podaci koji se dobijaju u realnom vremenu i zasnovani su na dokazima, mogu pružiti vrlo vredne informacije za formulisanje politika, praćenje njihovog sprovođenja i procenu efekata socijalne politike.

Choose language