S&T je uspješno realizovao projekat audio/video conference sistema u Skupštini Crne Gore

19.12.2016 | Montenegro

Sistem za audio/video konferenciju je digitalni sistem koji po potrebi omogućuje audio konferenciju, simultano prevođenje, telefonsku konferenciju, ili glasanje uz konstantan video nadzor.
Centralna jedinica omogućuje potpunu automatizaciju audio/video konferencije: uključivanje i isključivanje mikrofona, automatizaciju zahtjeva i odobrenja za govor, te glasanje i prikaz rezultata. Sistemom je moguće upravljati putem računarske aplikacije.
Konkretno u Skupštini Crne Gore, ispred poslanika se nalazi mikrofon u čijem sklopu su čitač kartice, izlaz za slušalice, dugme za odabir jezika kao i tasteri koji služi za prijavljivanje i glasanje. Čitac kartice se koristi za evidenciju vremena koje je poslanik proveo u sali. Aktivira se tako što poslanik lično ubaci karticu čime se automatski aktivira jedinica za mjerenje vremena. Ukoliko poslanik izvuče karticu mjerenje se zaustavlja sve dok poslanik opet ne ubaci karticu.“Administrator” sistema je predsjedavajući Skupštinom, koji upravlja sa računarskom aplikacijom i daje/oduzima riječ poslanicima, odnosno uključuje/isključuje mikrofon. Takođe, svako prijavljivanje poslanika se evidentira kroz aplikaciju, tako da predsjedavajući u svakom trenutku zna ko želi da dobije riječ.
Kada poslanik dobije riječ automatski se dvije kamere usmjeravaju prema njemu.
U sali se nalazi TV ekran koji je dio integrisanog sistema i služi za prikazivanje rezultata glasanja kao i evidenciju preostalog vremena za trenutnog govornika.
Na ekran se prikazuju rezultati glasanja vizuelno predstavljeni rasporedom poslanika u skupštinskoj sali.


Choose language