U današnjem poslovnom okruženju, pod velikim utjecajem gospodarske krize, od IT organizacija se sve više očekuje da pomognu tvrtkama smanjiti troškove bez ugrožavanja poslovnog uspjeha. Konvencionalni IT alati i tehnike upravljanja ne mogu više ostvarivati te ciljeve. Timovi zaduženi za informacijsku tehnologiju moraju biti spremni djelovati u svim poslovnim područjima tvrtke kako bi prioritetizirali operacije i izolirali neželjene događaje prije nego uspiju utjecati na poslovanje. Pored toga, automatiziraju uvođenje promjena i analizu utjecaja tih promjena kako bi spriječili eventualne prekide u isporučivanju usluga


Usluge upravljanja IT operacijama osiguravaju sve alate potrebne da bi se upravljalo kreiranjem, kapacitetima, performansama i raspoloživošću računalnog, mrežnog i aplikacijskog okruženja.

S&T isporučuje i implementira kompletne asortimane s komponentama za upravljanje IT operacijama.

Imamo niz certificiranih stručnih timova koji organizacijama mogu isporučiti rješenja koja omogućuju novu razinu agilnosti i kontrole kako bi se podmirile promjenjive poslovne potrebe.Naše usluge i rješenja:


 • Praćenje poslovnih događaja (event monitoring): mreže, sustavi, uređaji, aplikacije itd.
 • Upravljanje raspoloživošću i performansama: centralizirana upravljačka konzola, instrumentalna ploča (dashboard)
 • Business service management: end to end, SLA (Service Level Agreement), business dashboard etc.
 • Upravljanje poslovnim uslugama (business service management): s jednoga kraja sustava na drugi, sporazum o razini kvalitete usluga (Service Level Agreement, ili skraćeno: SLA), poslovna instrumentalna ploča (business dashboard) itd..
 •  Upravljanje životnim ciklusom informacijske tehnologije (IT asset life cycle management): IT imovina, softverske licence, upravljanje ugovorima itd.
 • Upravljanje uređajima (Device Management): isporuka softvera, upravljanje politikama itd.
 •  Automatizacija podatkovnog centra (data center automation): automatizacija servera i mreže, raspoređivanje poslova (job scheduling), sporazumi o razini kvalitete usluga (SLAs) itd.
 • Upravljanje informacijskom tehnologijom (IT governance): ITIL, poštivanje definiranih propisa (compliance), Sox (Sarbanes-Oxley-Act), osiguranje kvalitetePrednosti za korisnike:


 • Usklađenost IT infrastrukture s poslovnim ciljevima tvrtke
 • Transformacija IT operacija u organizaciju orijentiranu na usluge
 • Proaktivan nadzor i bolji MTBF (Mean-Time-Between-Failure = srednje vrijeme između pojave kvarova) na temelju utjecaja na poslovanje
 • Nadzor poštivanja definiranih politika (compliance monitoring)
 • Smanjen rizik za poslovanje
 • Efikasna i djelotvorna upotreba IT imovine na temelju korisnosti, sporazuma i organizacijskih politikaNaši tehnološki partneri:


 •     HP (BTO Software)
 •     IBM (Tivoli)
 •     Microsoft
 •     Nagios


Choose language