Zaposleni


U većini svojih zemalja gdje je aktivna, S&T Grupa je imala dugogodišnje uspješno prisustvo dosad, i pravi dugoročne investicije u razvoju podružnica i tržišta u svakom od ovih zemalja. Ključ za ovo je rad u lokalnim timovima, i S&T nudi svakom timu interesantne izazove i atraktivne razvojne šanse.

S&T takođe ima odlične odnose sa univerzitetima u svakoj od svojih zemalja. Na primjer, zajedno sa Tehničkim Univerzitetom u Sofiji, S&T radi na jednom ILM (Information Lifecycle Management) trening centru gdje će studenti, predavači, klijenti i S&T kadrovi biti obučavani. S&T takođe ima jake veze sa poznatim Univerzitetom St. Gallen, koji je bio okruženje iz kojeg je 1988. osnovan današnji Information Management Group (IMG), i koji je sada dio S&T.

Dinamične razmjene sa univerzitetima su takođe bile veoma korisne za S&T kada je u pitanju regrutovanje kadrova. Grupa često upošljava svježe diplomce i obučava ih interno. Ovo dozvoljava S&T da se ekstremno bori sa nedostatkom IT specijalista u većini zemalja gdje radi.


Choose language