Otvorene pozicije

Kao grupa internacijonalnih IT kompanija, S&T je u konstantnoj potrazi za nesvakidašnjim talentima i ljudima koji "čine razliku"!

S&T Karijera


Naše ključne karakteristike kao poslodavca uključuju:

Zaposlenici su pozvani da doprinesu vještinama, znanjem, vrijednostima i kulturom kada se pridruže S&T-u kao aktivni član osoblja. S&T im pruža podršku za njihove ideje, kreativnost i akcije u razvoju njihovih vještina i ličnosti, kao i za postizanje ciljeva u karijeri u Crnoj Gori ili u inostranstvu.
S&T ima puno iskustva u uspješnoj integraciji kompanija i istoriju pouzdanog, poštenog i atraktivnog poslodavca zahvaljujući karakteristikama kao što su:

  • Finansijska stabilnost, kontinuirani rast i poslovni uspjeh
  • Jake mogućnosti za profesionalni rast, unapređivanjem vještina kroz opsežnu obuku, sudjelovanje u ogromnim inovativnim projektima i generalno preuzimanjem novih zadataka u cilju razvoja
  • Atraktivni kompenzacijski paketi s različitim načinima nagrađivanja uspjeha i pogodnostima 
  • Visoki standardi u našim HR procesima šansa da se rad organizuje vrlo samostalno
  • Otvorena komunikacija bez hijerarhijskih prepreka
  • Stalni novi izazovi kroz kontinuirani rast kompanije
  • Ohrabrujući timski rad sa vodećim stručnjacima u međunarodnim mrežama

Naš ključni pristup je angažiranje lokalnog stanovništva s našeg tržišta rada, ljudi koji poznaju okruženje. Takođe se fokusiramo na stručnost u određenim industrijama u području savjetovanja, što ljudima koji imaju potrebnu mobilnost i spremnost za putovanje pruža priliku da učestvuju u izazovnim međunarodnim projektima. To znači da možete pratiti specijalističku ili menadžersku karijeru u svojoj zemlji, bez potrebe da se preseljavate u redovnim intervalima, ali pružamo i mogućnost rada u drugim zemljama u okviru vaše funkcije ili preseljenja na druge lokacije.


Choose language