VALUE-ADDED IT NABAVKE

Ono što S&T kao kompaniju izdvaja su djelatnosti koje kreiraju dodatnu vrijednost, kako za samu kompaniju, tako i za sve stakeholdere. 

Choose language