Telekomunikacije

Telekomunikacije se danas suočavaju sa značajnim promjenama spregnutim sa tehnološkim inovacijama. Visoko kompetitivno tržište stvara ogroman pritisak na operatere i provajdere, neprekidno proširujući svoje usluge, sve više unapređujući razvoj i umanjujući troškove održavanja.

Zbog rastuće konkurencije, ulažu se sve veći napori za smanjenje troškova putem (djelimične) eksternalizacije rada na mreži i fokusiranjem na svoje osnovno poslovanje. Sve je veća potreba za saradnjom sa partnerima i dobavljačima uz pomoć tehnologije.


Naši klijenti iz oblasti Telekomunikacija:

  • Atlas TV
  • Crnogorski Telekom
  • Eptisa
  • Ericsson
  • MBT Concept
  • Pošta Crne Gore
  • TDR
  • Telenor

Choose language