Softver je danas snažan alat s velikim uticajem na poslovne rezultate. Podešavanje parametara u različitim aplikacijama sve dok u potpunosti ne podmire zahteve pojedinog poslovnog segmenta pomaže preduzećima da ostanu fokusirana na svoje specifične aktivnosti.

Softversko inženjerstvo takođe pomaže u međusobnom povezivanju različitih specijalno razvijenih ili neuobičajenih aplikacija i njihovom integrisanju u okruženje pojedinog preduzeća.

„Nearshoring“, ili premeštanje poslova u obližnju zemlju, atraktivan je pristup za preduzeća čiji projekti iziskuju intenzivno vreme razvoja i angažman stručnjaka sa specifičnim znanjima iz različitih područja. Da bi bili uspešni, takvi projekti takođe zahtevaju iscrpne resurse za koordinaciju i vođenje projekata pored profesionalnog i kvalifikovanog kadra. Premeštanjem poslova, preduzeće može nastaviti s radom na postojećem rešenju dok se istovremeno razvija novo.


Naše usluge:

Analiziramo i procenjujemo zahteve korisnika kako bismo mogli da razvijemo i implementiramo odgovarajuće aplikacije. Osim toga, pomažemo korisnicima da iskoriste ili dodatno podese te aplikacije kako bi mogli da se brzo prilagode promenama u internom ili eksternom okruženju preduzeća.


 • Specijalno prilagođen razvoj softverskih rešenja u različitim razvojnim okruženjima
 • Upravljanje procesima razvoja softvera kod korisnika: Strukturiranje zahteva (Requirements engineering)
 • Tehnički i IT dizajn , Implementacija, Edukacija, Sprovođenje i inicijacija (Rollout and initiation)


 • Održavanje i dalji razvoj isporučenih rešenja
 • Spoljni razvoj – spoljno uspostavljanje procesa razvoja kod korisnika
 • Softver kao usluga (Software as a Service, ili skraćeno: SaaS) – isporučivanje razvijenih softverskih rešenja korisnicima u obliku usluga


Prednosti za korisnike:


 • Optimalna rešenja za specifične procese korisnika
 • Optimizivani proces razvoja softvera
 • Široki spektar usluga koje su posebno prilagođene zahtevima korisnika, od kontinuiranog vođenja projekata do brzog obezbeđivanja usluga podrške

Strateške platforme:


 • Java
 • Microsoft.net
 • ABAP
 • IBM WebSphere
 • SAP NetWeaver
Choose language