Software Developer (SW developer)

Konkurs je zatvoren!
OPIS POSLA

 • Razvoj aplikativnih rješenja
 • Obuka korisnika za rad na aplikativnim rješenjima
 • Podrška i prilagođavanje aplikativnih rješenja po zahtjevu korisnika
 • Odžavanje, unapređenje i otklanjanje grešaka u aplikativnim rješenjima
 • Nadzor i intervencija na opremi i aplikacijama na strani korisnika
 • Izrada korisničke dokumentacije
 • Testiranje i primo-predaja aplikativnih rješenja
 • Razvoj i rad na internim „document management“ rješenjima
 • Interna obuka zaposlenih i unapredjenje poslovanja na aplikativnom nivou
 • Održavanje i ažuriranje web site-a firme
 • Ostali poslovi u skladu sa tekućim planom rada, shodno zakonu, aktima i nalogu direktoraUSLOVI

 • Visoko obrazovanje u obimu od 180 kredita CSPK-a (VI nivo kvalifikacije obrazovanja)
 • Fakultet iz prirodno-matematičke, inžinjersko-tehnološke, ili informatičke oblasti
 • Jezici: Engleski jezik
 • Poznavanje CMS-a
 • Rad sa bazama podataka
 • Poznavanje bar jednog OO jezika
 • Poželjno poznavanje BI
 • Radno iskustvo: minimum 1 godina

Pošaljite vaš CV na info@snt.me adresu.
Za više informacija, kontaktirajte nas na hr@snt.me!

Choose language