SAP


SAP je priznati lider u obezbjeđivanju kolaborativnih poslovnih rješenja za sve tipove industrija i za svako veliko tržište


S&T takođe ima na raspolaganju Certified SAP trening centar u Sloveniji i jedan SAP Outsourcing centar u Slovačkoj.

Ovaj Kompetens centar uključuje lokalne i internacionalne zaposljene, koji rade zajedno na klijientskim projektima sa međudržavnim timovima omogućavajući S&T da pruži servise najvećeg kvaliteta svojim klijentima u svim zemljama.


Choose language