Javne & Vladine Organizacije

Vladin sektor u Centralnoj i Istočnoj Evropi je trenutno jedan od najizazovnijih sektora u IT poslovanju; privrede u brzom razvoju, potrebe i regulatorni zahtjevi vezani za pristup EU (ili slične pred-pristupne aktivnosti) i povrh svega iznimna zabrinutost za sigurnost predstavljaju ogroman pritisak za javnu administraciju i njihova IT okruženja.

Javne i vladine institucije kao naši klijenti:

 • Agencija za zaštitu ličnih podataka
 • Agencija za zaštitu životne sredine
 • Crnogorski elektroprenosni sistem AD
 • Direkcija javnih radova
 • EPCG
 • Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD
 • Ministarstvo ekonomskog razvoja
 • Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
 • Ministarstvo nauke
 • Ministarstvo odbrane
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
 • Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Ministarstvo vanjskih poslova
 • Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
 • Monteput
 • Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
 • Skupština CG
 • UNDP
 • Univerzitet Crne Gore
 • Uprava Carina
 • Uprava Policije
 • Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore
 • Vlada Crne Gore

Choose language