Pružamo podršku za osiguravajuća društva i njihove napore u restrukturiranju poslovanja primjenom sveobuhvatnog i cjelovitog procesa unaprjeđenja poslovanja. U tu svrhu koristimo holistički pristup, stvarajući nove procesne modele, prilagođujući softverske pakete, unoseći sve potrebne promjene te osiguravajući usluge i proizvode za podršku, održavanje i infrastrukturu na temelju utvrđene strategije.

Izazovi u zadržavanju lojalnosti korisnika, negativni financijski trendovi uzrokovani globalnom ekonomskom krizom i visoki zahtjevi u operativnim postupcima stvaraju ozbiljne probleme za osiguravajuća društva.br/>
Poslovne operacije europskih osiguravajućih društava, uključujući zapadnoeuropske osiguravajuće grupe i korporacije kao i tvrtke na novim tržištima u Srednjoj i Istočnoj Europi, zahtijevaju optimizaciju i kontrolu procesa (“operativnu izvrsnost“), a istovremeno su opterećene sve većim operativnim troškovima i troškovima vezanima uz informacijsku tehnologiju. K tome, moraju usmjeriti svoje napore na inovativne osiguravateljske proizvode i bolju uslugu u prodaji i vođenju proizvoda (product management).


Prednosti za korisnike:


 • Sveobuhvatno savjetovanje (“All-In-Consultancy”), od strategije do implementacije sustava
 • Tim S&T savjetnika s dugogodišnjim iskustvom i stručnim znanjima o tržištu zdravstvenog osiguranja i osiguranja imovine
 • Široko znanje o poslovnim procesima (analiza i optimizacija)
 • Svestrane vještine u području informacijskih tehnologija: standardni softver i posebno izrađena rješenja
 • Metodički pristup dizajnu poslovanja (business engineering consulting)
 • Snažna partnerstva s pružateljima rješenja (solution providers) i akademskom zajednicom
 • Bogata referentna lista korisnika


Naše usluge:


 • Savjetovanje menadžmenta (Management Consulting): strukturiranje poslovanja (Business Engineering), poslovna arhitektura (Business Architecture), operativna izvrsnost, upravljanje informacijskom tehnologijom
 • Upravljanje korisnicima (Customer Management): upravljanje poduzećem orijentirano na korisnika (Customer Focused Enterprise Management), informacijski sustavi upravljanja (Management Information Systems), dizajn i implementacija rješenja SAP CRM i SAP Business Intelligence
 • Osnovna rješenja za osiguravajuća društva – dizajn i implementacija: upravljanje policama osiguranja (Policy Management), rješenja za zahtjeve za naknadu štete (Claims Management), naplate i isplate (Collections and Disbursement), provizije (Commission Management), preuzimanje rizika i ponude (Underwriting and Quotation Management), upravljanje glavnim podacima (Master Data Management), dizajn i implementacija osnovnih osiguravateljskih rješenja SAP i FirstApex (SAP and FirstApex Insurance Core Solutions)
 • Savjetodavne usluge iz područja odgovornosti glavnog financijskog direktora (CFO Consulting): računovodstvo (Accounting), konsolidacija (Consolidation), Solvency II, CFO rješenja (CFO Solutions), dizajn i implementacija rješenja SAP FI/CO i SAP Business Intelligence
 • Integracija aplikacija i sustava poduzeća (Enterprise Application and System Integration)
 • Savjetovanje o tehnologijama i implementacija (Technology Consulting and Implementation): upravljanje dokumentima (Document Management), poslovna inteligencija (Business Intelligence), razvoj webshopa (Webshop Development)


Choose language