Šta je sigurnost informacije?

Sigurnost informacija od velikog je značaja i predstavlja zadatak pun izazova, a postaje sve složeniji ako uzmemo u obzir napore koje je potrebno uložiti u borbi protiv internih i eksternih izvora pretnji. Sigurnosna politika je opis propisa i kontrolnih mehanizama najvišeg nivoa koji se sprovode u celoj kompaniji s ciljem zaštite podataka i transakcija, a temelji se na rezultatima procene rizika.

Konsultacije o bezbjednosnim pitanjima

Iskusni S&T-ovi konsultanti koji u ovom slučaju preuzimaju ulogu mentora, usmeravaju i savetuju tim za razvoj sigurnosnih politika osiguravajući mu strukturirane sesije i agende, kao i dokumentujući rezultate radionica i sprovodeći zaključnu zajedničku reviziju nacrta sa upravom pre nego što politike počnu da se primenjuju u organizaciji.

Konačni cilj je smanjenje procenjenih rizika utvrđivanjem jasnih i primenjivih pravila, konzistentnih uloga, odgovornosti i procesa u zaštiti informacija, u skladu sa međunarodnim ISO standardima.

Dokumente o sigurnosnim politikama priprema tim za razvoj politika i podnosi na odobrenje i usvajanje od strane menadžmenta firme.

Sveobuhvatni portfolio S&T usluga obuhvata i tzv. „roll-out“ aktivnosti kao i proces povremene revizije sistemske implementacije rešenja za informacijsku sigurnost.

Celovita metodologija i znanje S&T-ovih konsultanata korišćeni su u brojnim izuzetno zahtevnim projektima naših klijenata.

Choose language