IBM


S&T je vodeći sistem integrator u prodaji punog IBM portfolia.


Glavna područja saradnje uključuju:

  • Softverska rješenja, na pr. Tivoli
  • Holistički razvoj softvera koristeći IBM WebSphere
  • ISS (Internet Security Systems) rješenja. Tradicionalno S&T je najveći partner ISS-a, koji je postao dio IBM 2006. godine


S&T i IBM takođe sarađuju na polju ERP-a.

Choose language