Usluge firme S&T vezane uz funkciju glavnog informacijskog direktora (CIO services) podržavaju glavne informacijske direktore u kreiranju učinkovitih struktura i procesa kako bi IT odjeli mogli uspješno upravljati

Dobra početna točka transformacije informacijske tehnologije u mnogim slučajevima je priprema ili revizija strategije informacijske strategije. Podržavamo tvrtke s transformacijama informacijske tehnologije koje su usmjerene prema cilju i koje se temelje na modelu upravljanja razvijenom na Sveučilištu St. Gallen. To se odnosi na organizacijsku razinu informacijske tehnologije (upravljanje informacijskom tehnologijom - IT governance, organizacijska struktura informacijske tehnologije - IT organizational structure, IT organizacija procesa - IT process organization) i arhitekturalnu razinu informacijske tehnologije (IT standardi, planiranje razvoja informacijske tehnologije - IT development planning).


Naše usluge:


 • Dizajn i implementacija strategija informacijske tehnologije i povezanih podstrategija: strategija e-poslovanja, strategija planiranja poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning, ili skraćeno: ERP), strategija poslovanja s dobavljačima (sourcing strategy)
 • Dizajn i implementacija koncepata za transformaciju IT organizacije i podorganizacije: upravljanje kupcima (account management), centar izvrsnosti (competence center), operativa (operations)
 • Dizajn i implementacija IT procesa: upravljanje arhitekturom, upravljanje projektnim portfeljem, upravljanje uslugama (service management), financijsko upravljanje
 • Evaluacija i uvođenje alata za podršku IT procesa
 • Nadgledanje implementacije IT strategije i IT organizacije u sklopu vođenja projekta ili programa
 • Obuka za glavne informacijske direktore i članove menadžmenta

Prednosti za korisnike:


 • Jasnoća i transparentnost u vezi sa IT strategijom , IT okruženjem i IT organizacijom
 • Povećanje vrijednosti - doprinos IT u poslu
 • Povećanje efektivnosti i efikasnosti IT organizacije
 • Profesionalizacija IT organizacije i njenog osoblja
 • Usmjeravanje resursa na dugoročni uspjehChoose language