Glavna funkcija savetovanja o IT arhitekturi je procena i sinhronizacija strategija za sve slojeve infrastrukture kako bi zadovoljavale sveukupne zahteve poslovanja.
IT arhitektura po svojoj prirodi zahteva celovit pristup. Zato stručnjaci za izradu IT arhitekture moraju znati da posmatraju poslovanje na višem nivou od odvojenih, funkcionalnih celina.

Kao pouzdani savetnik tehničkog direktora (CIO), IT arhitekta dizajnira infrastrukturu nezavisno od pojedinih IT rešenja i tako podržava korisnika u pretvaranju poslovnih zahteva u zahteve koji se postavljaju pred IT infrastrukturu. Strukturiranje sistema glavna je aktivnost takvog konsultanta za arhitekturu – osobe koja „može povezati više različitih oblasti stručnosti u granicama isplative optimizacije“

Portfolio konsultantskih usluga o IT arhitekturi kompanije S&T temelji se na metodologijama poput klasifikacije podataka, standarda ISO2700X, ITIL standarda, upravljanja životnim ciklusom informacija (Information Life Cycle Management, ili skraćeno: ILM) i odgovarajućih modela ostvarivanja povraćaja ulaganja (ROI).

Elementi koji se analiziraju i usklađuju su poverljivost podataka, celovitost i poštovanje politika, analiza uticaja na poslovanje kao i analiza rizika za planove osiguravanja kontinuiteta poslovanja i oporavka (disaster recovery), strategije konsolidacije i virtualizacije za višeslojnu arhitekturu i, konačno, upravljanje informacijskom tehnologijom na nivou celokupne infrastrukture.

IT arhitekta pomaže direktoru za informacione tehnologije kao njegov ‘alter ego’, u podsticanju integrisanih strategija i realizaciji mogućnosti za uštedu uz pomoć naprednih tehnologija.


Choose language