Upravljanje ljudskim potencijalima (Human Capital Management, ili skraćeno: HCM) omogućava našim korisnicima da poboljšaju svoju uspešnost i konkurentnost prepoznavanjem i optimizacijom ljudskih potencijala uz pomoć IT sistema. Čineći ljudske potencijale vidljivijima i stvarnijima, firma osigurava da se inicijative vezane uz kadrove realizuju na koherentan i svima razumljiv način. HCM povećava ljudske potencijale preduzeća i osigurava nadzor nad kadrovskim troškovima.

Naše usluge:

- Osnovne usluge za kadrovske poslove:

 • Upravljanje platama
 • Kadrovska administracija
 • Upravljanje vremenom

- Ostale usluge:

 • Međunarodne kadrovske usluge uz lokalnu poslovnu podršku
 • Usklađivanje i standardizacija poslovnih procesa
 • Globalno izveštavanje i upravljanje ličnim dostignućima Savremeni sistemi za naknade zaposlenih, ESS/MSS portali (Employee/Management Self Service) tj. mogućnost pristupa podacima od strane zaposlenih/menadžmenta
 • Upravljanje procesima pridobijanja novih kadrova, upravljanje veštinama i talentima

Prednosti za korisnike:


 • Konsolidacija, zajedničke usluge, ESS portali, smanjenje operativnih troškova
 • Varijabilne mogućnosti za naknade zaposlenih, ugovore o radu, upravljanje veštinama
 • Uvid u ključne podatke, upravljanje uspehom zaposlenih, pokazatelji uspeha
 • Standardizacija procesa, pravila, širenje znanja kroz alate e-učenja

Choose language