HP

S&T inženjeri i konsultanti pokrivaju široki opseg HP-ovog portfolia sa svojim sertifikovanim vještinama i ekspertizom.

Ovo se širi sa HP printera i print servisa (i INK ;-) preko Personalnih računara do Data Centre rješenja pokrivajući sve gradivne blokove srodnih IT-Rješenja i poslovno- kritičnih infrastruktura i ne-infrastrukturnih procesa.

shake_hends


Ova ekspertiza je ohrabrila menadžment S&T Grupe i HP EMEA da osnuju Customer Concept Center u Bukureštu sa odgovornošću da podrže aktivnosti širom grupe.

Štaviše, S&T i HP zajedno su kreirali Kompetens Centar obezbjeđujući ekspertizu za HP Openview, pokrivajući ITIL i System Management znanje i kombinujući ovo sa S&T-jevom jakom pozadinom za Business Process Management i Functional Development i Testing ekspertizu koristeći S&T-jevo duboko iskustvo sa Mercury-jem, koji je postao dio HP Software grupe u skoroj prošlosti.

Choose language