S&T Crna Gora

Kompanijski profil

Glavni posao S&T Crna Gora je IT konsalting, razvoj i implementacija, kao namjenskih IT rješenja, procesa i sistema.. S&T Crna Gora daje podršku velikim i kompanijama srednje veličine tokom cijelog IT value-added lanca. Posebno, S&T Crna Gora adresira potrebe proizvodne i trgovačke industrije, telekomunikacija, javnog sektora, kao i finansijske servise. Korporativno sjedište S&T je u Beču I nalazi se na Bečkoj berzi od 2003.

Geografsko prisustvo

 S&T Crna Gora je jedna od 80 kancelarija u 22 zemlje. Ovim kancelarijama upravljaju i razvijaju ih lokalni menadžment timovi i osoblje koje poznaje veoma dobro njihovo tržište, održavaju bliski kontakt sa klijentima i iznose nacionalne i internacionalne projekte na visoki novo kvaliteta.

S&T Zemlje

Albanija, Bosnia i Hercegovina, Bugarska, Kina, Njemačka, Japan, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Austrija, Poljska, Rumunija, Rusija, Švajcarska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Češka Republika, Turska, Ukrajina, Mađarska.


Korporativni video


Choose language